Την επιστροφή ή/και τον αντιλογισμό τόκων ύψους €111εκ σε 11.323 δανειολήπτες, λόγω λάθους στην εφαρμογή του βασικού επιτοκίου σε συμβάσεις δανείων με βασικά επιτόκια ΕΚΤ & Euribor για την περίοδο 2007-2011, ανακοίνωσε ο Γενικός Διευθυντής Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Νικόλας Χατζηγιάννης.

Συγκεκριμένα, όπως είπε, «έχει αναγνωριστεί λάθος στην εφαρμογή του βασικού επιτοκίου σε συμβάσεις δανείων, με αποτέλεσμα να προκύπτει επιστροφή ή/και αντιλογισμός τόκων στους επηρεαζόμενους λογαριασμούς»

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν μέσα από την πιο πάνω δήλωση, σε απλά λόγια είναι:

Το Κράτος παραχωρεί, δωρεάν, σε πολίτες, το 25% των μετοχών που κατέχει στο Συνεργατισμό
Ο Συνεργατισμός δεν θα χρειαστεί ανακεφαλαίωση στο σύντομο μέλλον και επιπλέον αποκτά πρόσβαση στην οργανωμένη αγορά κεφαλαίων, δηλαδή στα χρηματιστήρια
Δικαιούχοι θα είναι οι καταθέτες και οι συνεπείς δανειολήπτες του Οργανισμού

Εδώ, απλά να υπενθυμίσουμε ότι στην στήριξη του Συνεργατισμού συνέβαλαν όλοι οι νομοταγείς φορολογούμενοι πολίτες του Κράτους, ανεξαρτήτως εάν διατηρούσαν ή όχι συνεργασία με οποιοδήποτε ΣΠΙ

Σε απλούς αριθμούς τώρα, διαφαίνεται ότι μέσος όρος του αριθμού των μετοχών που θα αποκτήσει κάθε δικαιούχος ανέρχεται, κατά μέσο όρο, σε 4.100 προς 0,28σεντ έκαστη, δηλαδή σύνολο €1.148 ως πακέτο επιστροφής ή αντιλογισμού, θα παραχωρηθεί δωρεάν σε κάθε πελάτη (φυσικά άτομα) των ΣΠΙ .

Όλα τα πιο πάνω, ισχύουν.  Βέβαια, εάν παρατηρήσουμε λίγο καλύτερα, καταλήγουμε στα ακόλουθα:

€111εκ προήλθαν από παράνομες χρεώσεις σε λογαριασμούς πελατείας, για την περίοδο 2007-2011 (ο εποπτικός έλεγχος και ο οποιοσδήποτε έλεγχος προς τα ΣΠΙ, τι έπραττε εκείνη την περίοδο)
Στην περίπτωση που ο Συνεργατισμός, χρειαστεί κεφάλαια, οι πολίτες-δικαιούχοι του πιο πάνω πακέτου, θα κληθούν να επωμιστούν ένα μεγάλο ποσοστό της ανακεφαλαίωσης, εφόσον η συμμετοχή του Κράτους θα είναι πλέον μειωμένη (βλ. «κούρεμα» κ.λπ.)
Η τιμή της μετοχής, για την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης στο ΧΑΚ, δεν έχει ακόμα οριστεί. Στα χρηματιστήρια, οι συναλλαγές που αφορούν «γκρίζες αγορές» (grey markets), προετοιμάζονται σε πολύ χαμηλή τιμή. Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζονται συναλλαγές που διενεργούνται όταν το Κράτος αποφασίσει να πωλήσει μετοχικό κεφάλαιο που κατέχει σε εταιρείες κοινής ωφελείας. Για παράδειγμα, εάν η εν λόγω μετοχή καθοριστεί στα 0,10σεντ έκαστη, το πακέτο των €1.148 θα έχει πλέον αξία €410.
Η ανακοίνωση μιλά για συνεπείς δανειολήπτες. Στην πραγματικότητα πιθανόν να μην εξαιρείται κανένας.  Για παράδειγμα, χρεώστης με €100χιλ δάνειο από το οποίο οι €90χιλ είναι μη εξυπηρετούμενες (που αυτομάτως καθιστά το δάνειο στο σύνολο του καθυστερημένο), δικαιούται σύμφωνα με το σχέδιο, πακέτο μετοχών ανάλογο με το ποσό του ενήμερου κεφαλαίου του, δηλ. τις €10χιλ

Δηλώσεις, λοιπόν και εξαγγελίες από στόματος ΥΠΟΙΚ και με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου.

«Δωρεές» από το «μεγαλόψυχο» κράτος, προς τους πολίτες.

Τα δεδομένα είναι μπροστά μας και ο κάθε λογικά σκεπτόμενος πολίτης, μπορεί να συμπεράνει ως προς την σκοπιμότητα της «απλοχεριάς» των ιθυνόντων, την συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Μαρίνα Πολυκάρπου
Στέλεχος
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)