Έντονη η συζήτηση τα τελευταία 24ώρα αναφορικά με το πλαίσιο επίλυσης του Κυπριακού Προβλήματος.

Ως Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) θα είμαστε ξεκάθαροι. Η λύση του Κυπριακού πρέπει να δίκαιη, βιώσιμη, λειτουργική και κυρίως δημοκρατική.

Ως εκ τούτου απορρίπτουμε την ΔΔΟ, την διχοτόμηση και τα δύο κράτη, καθώς και κάθε μορφή Ομοσπονδίας ή Συνομοσπονδίας.

Πραγματική λύση του Κυπριακού είναι το Ενιαίο Κράτος, που μπορεί να επιτευχθεί μέσω της διαφύλαξης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)

Δηλώσεις: Γεάδης Γεάδη, Εκπρόσωπος Τύπου