Πάγια θέση του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.) είναι ότι πρέπει η Κυπριακή Δημοκρατία να διεκδικήσει οικονομικές κυρώσεις κατά της Τουρκίας, ούτως ώστε να έχει κόστος για την συνεχιζόμενη κατοχή των εδαφών της πατρίδας μας, καθώς και για την επεκτατική πολιτική που επιδεικνύει μέχρι σήμερα ακόμα και στις κυπριακές θάλασσες.

Από την άλλη, όμως δεν μπορούμε να έχουμε περισσότερες απαιτήσεις από την Ευρώπη, όταν οι εκάστοτε Κυβερνήσεις με εσφαλμένες πολιτικές έχουν υποβαθμίσει το Κυπριακό στα μάτια της Διεθνούς Κοινότητας, κρατούν τα οδοφράγματα ανοικτά για να συντηρούν την κατοχή, ενώ δεν προβαίνουν στις απαραίτητες καταγγελίες κατά της Τουρκίας που παραβιάζει τις συμφωνίες που έχει συνάψει με την ΕΕ, όταν αρνείται να αναγνωρίσει ένα από τα κράτη μέλη της.

Κανείς δεν θα σεβαστεί, όταν εσύ ο ίδιος δεν διεκδικείς όσα δικαιωματικά σου ανήκουν.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)