Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) χαιρετίζει την ανάληψη Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Γαλλία.

Η Κυπριακή Δημοκρατία οφείλει να αξιοποιήσει στο έπακρο την γαλλική προεδρία, για να προωθήσει τα αναφαίρετα, ιστορικά δίκαια του κυπριακού ελληνισμού.

Επί τη ευκαιρία υπενθυμίζουμε την θέση μας, ότι η κυπριακή κυβέρνηση οφείλει να αξιοποιήσει και να προεκτείνει την στρατιωτική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας – Γαλλίας, προς όφελος και της Κύπρου.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)