Πολλοί είναι αυτοί που εναποθέτουν τις ελπίδες στην κάθοδο της κ. Λουτ, για να επαναρχίσουν οι συνομιλίες.

Δυστυχώς, η επανέναρξη των συνομιλίων είναι ξεκάθαρο ότι, είτε θα έχει ως αποτέλεσμα νέο αδιέξοδο, είτε προ του φάσματος της αποτυχίας, θα οδηγήσει σε νέες οδυνηρές υποχωρήσεις.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) τονίζει ότι πρέπει να χαραχθεί νέα Εθνική στρατηγική, που δεν θα εδράζεται στις εσφαλμένους διακανονισμούς της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, είτε με ορθό, είτε με λάθος, είτε με αποκεντρωμένο, είτε με συγκεντρωτικό περιεχόμενο, αλλά θα επανατοποθετεί το Κυπριακό στις ορθές του βάσεις ως πρόβλημα εισβολής και κατοχής, με αίτημα την απελευθέρωση.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)