Παρά τις τεράστιες λανθασμένες προσδοκίες που καλλιέργησε η Κυβέρνηση σε σχέση με την Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία (PESCO), η ΕΕ δεν προτίθεται να προχωρήσει στο επόμενο βήμα για αυτονόμηση της PESCO και δημιουργία συνθηκών εγκαθίδρυσης ενός αυτόνομου στρατού, καθώς το ΝΑΤΟ, στο οποίο η Τουρκία κατέχει εξέχουσα θέση, αποτελεί το κλειδί της συνολικής ασφάλειας.

Οι πιο πάνω προθέσεις ανατρέπουν τις όποιες ψευδαισθήσεις καλλιεργούσε η Κυβέρνηση, η οποία παρουσίαζε την συγκεκριμένη συνεργασία, ως μέσο για αναχαίτηση των τουρκικών θέσεων στο Κυπριακό.

Το Κυπριακό για να μπορέσει να λυθεί χρειάζεται ρεαλιστική προσέγγιση ούτως ώστε να χαραχθεί μια σωστή νέα στρατηγική που θα έχει σαν στόχο την απελευθέρωση.

Γραφείο Τύπου
Εκλογικού Επιτελείου
Χρίστου Χρίστου
Υποψήφιου ΠτΔ