Προβληματισμό που ολοένα και εντείνεται προκαλεί η συμπεριφορά της πλειοψηφίας των αλλοδαπών, έναντι της τήρησης των μέτρων περιορισμού του ιού, αφού αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι οι περισσότερες καταγγελίες που έγιναν για παρακοή του διατάγματος απαγόρευσης των μετακινήσεων αφορούν αλλοδαπούς.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) από την πρώτη στιγμή είχε καταθέσει πρόταση για αυτόματη αποκοπή των προστίμων για παραβίαση της κυκλοφορίας, από τα επιδόματα που λαμβάνουν οι αλλοδαποί, με σκοπό τον συνετισμό των παρανομούντων.

Δυστυχώς, η Κυβέρνηση δεν έχει επιδείξει την απαιτούμενη διάθεση να εφαρμόσει μεταναστευτική πολιτική, με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε έξαρση η ασυδοσία των αλλοδαπών.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)