Στο 15,1% του ενεργού πληθυσμού και σε απόλυτους αριθμούς στα 65.000 άτομα, ευρίσκετο η ανεργία στην Κύπρο για τον μήνα Σεπτέμβριο σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat.

Όπως προκύπτει από τα εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία της Eurostat, η μέση ανεργία στην Ευρωζώνη το Σεπτέμβριο κυμάνθηκε στο 11,5% του ενεργού πληθυσμού και στο σύνολο της Ευρωπαϊκή Ένωση στο 10,1%. Αναφορικά με τις επιμέρους επιδόσεις της Κύπρου, το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες ήταν 16,3%, στις γυναίκες 13,8% και στους νέους κάτω των 25 ετών 34,9% ή 15.000 άτομα.

Ο μέσος όρος ανεργίας στην Ευρωζώνη στους άνδρες ηταν 11,3%, στις γυναίκες 11,7% και στους νέους κάτω των 25 ετών 23,3%. Για την Ελλάδα τα στοιχεία της Eurostat αφορούν τον Ιούλιο, όπου η συνολική ανεργία κυμάνθηκε στο 26,4%, δηλαδή 1,282 εκατομμύρια άτομα, ποσοστό που ήταν το ψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στις επιμέρους κατηγορίες, το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες ήταν 23,1%, στις γυναίκες 30,5% και στους νέους κάτω των 25 ετών 50,7%, δηλαδή 160.000 άτομα. Η Ελλάδα τόσο στο σύνολο όσο και στις γυναίκες είχε την ψηλότερη ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι χώρες της Ευρωζώνης στις οποίες καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση της ανεργίας σε ένα έτος ήταν η Φινλανδία, από 8,2% σε 8,7%, και η Γαλλία, από 10,3% σε 10,5%, ενώ οι χώρες με τη μεγαλύτερη υποχώρηση της ανεργίας ήταν η Ισπανία, από 26,1% σε 24,0% και η Πορτογαλία, από 15,7% σε 13,6%. Το Σεπτέμβριο η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε 24,512 εκατομμύρια άνεργους, εκ των οποίων 18,347 αφορούσαν την Ευρωζώνη. Σε ένα έτος η ανεργία μειώθηκε κατά 826.000 άτομα στην Ευρωζώνη. Τον ίδιο μήνα, ο αριθμός των ανέργων ηλικίας κάτω των 25 ετών έφτασε στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα 4,988 εκατομμύρια άτομα, εκ των οποίων 3,340 εκατομμύρια αφορούσαν τις χώρες της Ευρωζώνης.

Μέσα σε ένα έτος οι άνεργοι αυτής της κατηγορίας μειώθηκαν κατά 213.000 στην Ευρωζώνη. Τα ψηλότερα ποσοστά ανεργίας στους νέους κατέγραψαν η Ισπανία, 53,7%, και η Ελλάδα, 50,7%, και τα χαμηλότερα η Γερμανία, 7,6%, και η Αυστρία, 9,1%. Το συνολικό ποσοστό ανεργίας επί του ενεργού πληθυσμού, που καταγράφηκε στα κράτη μέλη της Ευρωζώνης το Σεπτέμβριο ήταν το εξής: Ελλάδα 26,4% στοιχεία Ιουλίου, Ισπανία 24,0%, Κύπρος 15,1%, Πορτογαλία 13,6%, Σλοβακία 13,0%, Ιταλία 12,6%, Ιρλανδία 11,2%, Λετονία 10,8%, Γαλλία 10,5%, Σλοβενία 8,9%, Φινλανδία 8,7%, Βέλγιο 8,5%, Εσθονία 7,7% (Αύγουστος), Ολλανδία 6,5%, Λουξεμβούργο 6,1%, Μάλτα 5,8%, Αυστρία 5,1%, Γερμανία 5,0%.