Πάγια επιδίωξη του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.) είναι η εφαρμογή μια ολοκληρωμένης αποτρεπτικής και συνάμα αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής. Αυτό τόνισε σε μεταξύ άλλων στην μεσημβρινή εκπομπή του Σίγμα ο Εκπρόσωπος Τύπου της Παράταξής μας, Γεάδης Γεάδη, όπου κλήθηκε να σχολιάσει τις πτυχές του μεταναστευτικού προβλήματος.

Σίγουρα η εφαρμογή των μέτρων ανάσχαισης του φαινομένου, αποτελεί μια κατάκτηση του Ε.ΛΑ.Μ., αφού όλοι θυμούνται ότι όταν η Παράταξή μας μιλούσε για το πρόβλημα, όλοι οι πολιτικοί χώροι την κατηγορούσαν, διεξάγοντας ακόμη και αντιπορείες.

Λίγα χρόνια μετά, όλοι ήρθαν στα λόγια του ΕΛΑΜ και κατανοούν ότι επιτέλους πρέπει να παρθούν μέτρα.