Στην μεσημβρινη εκπομπή του ΡΙΚ ήταν καλεσμένος ο Εκπρόσωπος Τύπου του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.) Γεάδης Γεάδη, αναφορικά με τις τουρκικές προκλήσεις, αλλά και τις επεκτατικές της επιδιώξεις.

Έγιναν συγκεκριμένες αναφορές για την επανασύσταση του Ενιαίου Αμυντικού Δόγματος, όπως και για την αναγκαιότητα να θεσπιστεί Ενιαίο Ενεργειακό Δόγμα με την Ελλάδα, κινήσεις που θα θωρακίσουν την Κυπριακή Δημοκρατία.

Καταδίκασε της εισηγήσεις για δημιουργία ή πώληση φυσικού αερίου στην Τουρκία, αφού και οι δύο θα μας εγκλωβίσουν και θα αναβαθμίσουν την Τουρκία σε ενεργειακό πυλώνας της περιοχής.

Στην συνέχεια παρουσίασε εν συντομία πως θα πρέπει να κινηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ με στοιχεία αποκάλυψε τις τουρκικές στοχεύσεις μέσα από τουρκικά συγγράμματα.

Τέλος έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ο κ. Γεάδη: «Ο ελληνισμός της Κύπρου πρέπει να έχει μέλλον, γι’ αυτό όσοι δηλώνουν ανικανότητα να τον υπερασπιστούν ας παραιτηθούν!»