Ο Εκπρόσωπος Τύπου του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.) Γεάδης Γεάδη εξήγησε στο ΡΙΚ τους λόγους που η παράταξή μας δεν θα ακολουθήσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στη πενταμερή διάσκεψη, ενώ επεσήμανε την διαφωνία μας με κάθε λύση στη βάση της Ομοσπονδίας, που διχοτομεί τη πατρίδα μας.