Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει το τελευταίο 24ωρο σκάνδαλο στην ΕΦΕΚ Αθήνας, όπου από τις 4 Ιουνίου 2014, έως τις 28 Μαΐου 2016, περίοδο κατά την οποία η Φοιτητική Παράταξη του Δημοκρατικού Συναγερμού κατείχε τις Οργανικές Θέσεις του Προέδρου και του Ταμία, ο Φοιτητικός Σύλλογος Αθηνών θα έπρεπε να είχε έσοδα 11 χιλιάδων ευρών, όμως έβαλε στα ταμεία του μόλις 4450 ευρώ, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται το έλλειμα των 6550 ευρώ, το οποίο έρχεται να δέσει με το χρέος του Συλλόγου προς το Ελληνικό δημόσιο, της τάξεως των 25 και πλέον χιλιάδων.

Ως Μέτωπο Νεολαίας του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.), απαιτούμε πλήρη διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα, καθώς επιβάλλεται να δοθεί ένα οριστικό τέλος στο φαγοπότι των κομμάτων στη πλάτη των συμπατριωτών μας.

Η Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία Αθήνας, ως «άξιο τέκνο» του Δημοκρατικού Συναγερμού, φέρεται να ακολούθησε την ίδια πετυχημένη συνταγή, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται έλλειμα 6550 ευρώ από τα Ταμεία της ΕΦΕΚ Αθηνών, χρηματικό ποσό το οποίο θα μπορούσε να δοθεί προς όφελος των φοιτητών, σε περίοδο μάλιστα οικονομικής κρίσης, όπου αρκετοί φοιτητές αναγκάστηκαν να τερματίσουν τις σπουδές τους.

Τέλος, απαιτούμε από την φοιτητική παράταξη του Δημοκρατικού Συναγερμού, να επιστρέψει τα κλεμμένα πίσω στα ταμεία του Φοιτητικού Συλλόγου.

Μέτωπο Νεολαίας
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)