Η Εθνικιστική εκπομπή του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.) – Κύπρος Γη Ελληνική #5

Παρουσιάζουν: Γεάδης Γεάδη – Λίνος Παπαγιάννης