Η Ε.Ο.Ν δημιουργήθηκε επί κυβερνήσεως Ιωάννη Μεταξά. Ο Ιωάννης Μεταξάς είχε σαφείς και συγκεκριμένες απόψεις για την νεολαία, τις οποίες εφάρμοσε στο καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Πίστευε πως η νεολαία έπρεπε να προστατεύεται και να καθοδηγείτε από το κράτος, καθώς και να διακατέχεται από αξίες και ιδανικά.

Tα ελληνόπουλα της τότε εποχής ανέπτυξαν το αίσθημα του ανήκειν σε ένα σύνολο. Mέσω των παιχνιδιών, του αθλητισμού, των παρελάσεων και τον χορευτικών ομίλων κατάφεραν τα παιδιά να συνεργάζονται άψογα, ασχέτως της κοινωνικής τάξης εις την οποία υπάγονταν. Επίσης μέσω της στολής, την οποία καθιέρωσε ο Μεταξάς τα παιδιά δεν ξεχώριζαν μεταξύ τους. Αντιθέτως ήταν ομοιόμορφα ντυμένα και σκοπό είχε σύμφωνα με τον Μεταξά να μην γίνονται διακρίσεις μεταξύ των παιδιών και να μην γνωρίζουν από ποια κοινωνική ομάδα και τάξη προέρχεται ο καθένας. Όλα τα παιδιά ήταν ίσα μεταξύ τους προς την μεταχείριση. Κάθε παιδί αναβαθμιζόταν στην ιεραρχία ανάλογα με την ικανότητα του και την αφοσίωση που είχε εις στην οργάνωση. «Για να μπορεί το παιδί του φτωχού να ανταγωνισθεί το παιδί του πλούσιου» όπως έλεγε ο ίδιος ο Μεταξάς σε λόγους του.

Παράλληλα στην οργάνωση αυτή υπήρχε αυστηρή ιεραρχία και πειθαρχία. Οι βαθμοφόροι της οργάνωσης ήταν και αυτοί νέοι, οι οποίοι εκπαίδευαν τα μέλη της. Με αυτό τον τρόπο ο Μεταξάς κατάφερε στη νεολαία να αναγνωρίζει την αξία και ικανότητα ορισμένων παιδιών. Τα παιδιά της ΕΟΝ υπάκουαν τους βαθμοφόρους τους, ενώ όσοι δεν τηρούσαν τους νόμους και τις διαταγές τιμωρούνταν με το να πηγαίνουν κατευθείαν σπίτι τους, πράγμα που όπως αποδείχθηκε δεν ήθελε κανένα ελληνόπουλο καθώς όλα είχαν συνδεθεί συναισθηματικά με τον ηγέτη τους και την οργάνωση.

Πολλοί γονείς αρχικά δεν επιθυμούσαν και δεν εμπιστεύονταν την ΕΟΝ, αφού είναι δύσκολο για ένα γονέα να αφήσει το παιδί του να φύγει από το σπίτι. Ο Μεταξάς όμως εξήγησε και έπεισε τους γονείς να αφήσουν τα παιδιά να ενταχθούν στην οργάνωση. Αυτό διότι στην οργάνωση τα παιδιά ετοιμάζονταν και προπαρασκευάζονταν με εθνικές αξίες και ιδανικά για να αντιμετωπίσουν στο μέλλον την κοινωνία. Η ΕΟΝ ανέπτυξε μέσω κρατικής ενίσχυσης  τους νέους στις επιστήμες , τις τέχνες και τον αθλητισμό. Τα παιδιά πέραν από την εκπαίδευση στα σχολεία, έτυχαν παράλληλη εκπαιδευτική και επιστημονική μόρφωση στην οργάνωση, από τα διάφορα προγράμματα και δραστηριότητες που τους ασκούσε.

«Πρέπει μέσα εις την κοινωνίαν να είσθε πρότυπα τιμής και καθήκοντος, ούτως ώστε όλη η Κοινωνία να στρέφη τα βλέμματά της πρός σάς με αγάπην και ενθουσιασμόν. Πρέπει να είσθε πρότυπα τιμής και καθήκοντος μέσα εις τα σπίτια σας, πρότυπα τιμής και καθήκοντος μέσα εις τάς οικογενείας με τας οποίας συνδέεσθε πρότυπα τιμής και καθήκοντος όπου ευρίσκεσθε».

Συχνά τα μέλη της ΕΟΝ πήγαιναν σε κατασκηνώσεις. Με αυτό τον τρόπο ο Μεταξάς θέλησε να φέρει τα παιδιά ποιο κοντά στη φύση και να τα σκληραγωγήσει. Έμαθαν τα ελληνόπουλα με αυτό τον τρόπο να επιβιώνουν και να ξεφεύγουν από τον αστικό τρόπο ζωής. Επιπλέον εκεί οι φαλαγγίτες και οι φαλαγγίτισσες εκπαιδεύτηκαν και σε ένα στρατιωτικό τρόπο ζωής, ο οποίος τους κατέστησε ετοιμοπόλεμους.

Αυτό αποδείχτηκε και στον ελληνο-ιταλικό πόλεμο, όπου τα μέλη της συνέβαλαν αποφασιστικά στον αγώνα. Οι άντρες νέοι στάλθηκαν στα χωράφια ώστε να τα καλλιεργήσουν με σκοπό οι στρατιώτες να έχουν συνεχείς και επαρκή τρόφιμα στον αγώνα. Από την άλλη τα κορίτσια στάλθηκαν σε νοσοκομεία με σκοπό την φροντίδα των στρατιωτών. Όλοι μέσω των δυνατοτήτων τους συνέβαλαν αποφασιστικά σε αυτό τον αγώνα ακόμα και νέα παιδιά πράγμα που ακούγεται παράξενο στις μέρες μας.

Από αυτά λοιπόν βλέπουμε την συνεισφορά της νεολαίας στον πόλεμο. Μέχρι τότε τα μέλη της ΕΟΝ αριθμούσαν κοντά στους 800.000 νέους Έλληνες και Ελληνίδες. Το κράτος δεν άφησε στην τύχη τα παιδιά της όπως έκαναν προηγουμένου οι διάφορες κυβερνήσεις. Το καθεστώς κατάφερε να αναδείξει εθνωφελώς και κοινωφελώς την πνευματική και υλική δύναμη της νεολαίας.

‘’…Καί πρέπει νά βάλετε μέσα εις την ψυχή σας βαθειά τον κύριον σκοπόν του Κράτους αυτού, ο οποίος είναι να έχωμεν φρόνημαν εθνικόν, φρόνημα καθαρά ελληνικόν, έτσι ώστε να υπερηφανευώμεθα ότι είμεθα Έλληνες και Ελλήνίδες…’’

                                                                                                                                Ι.ΜΕΤΑΞΑΣ(Λόγος 24-4-1939)

Αυτό ας καταστεί παράδειγμα προς μίμηση για την δική μας σημερινή νεολαία. Από την πλευρά της το Μέτωπο Νεολαίας Ε.ΛΑ.Μ έχει ως πρότυπο την Ε.Ο.Ν και παραδειγματίζεται από αυτήν, προσπαθώντας να καλλιεργήσει σε κάθε Έλληνα και Ελληνίδα εθνικά ιδεώδη και μία εθελοντική συνεισφορά προς την κοινωνία μας.

“Η Νεολαία είναι εκείνη εις την οποίαν προ παντός θα δώσωμεν την Ψυχήν μας όλην και όλα μασ τα μέσα δια να σώσωμεν το Μέλλον του Έθνους”

Παναγιώτης Ευριπίδου
Μέτωπο Νεολαίας
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ._