Κρούει το κώδωνα του κινδύνου η γενική ελέγκτρια για δάνειο που έχει συναφθεί από 15 δήμους για τα συμβούλια αποχετεύσεων, με εγγυητή το κράτος και έληξε τον Δεκέμβριο του 2013, χωρίς αυτό να αποπληρωθεί.

Αν σε περίπτωση δεν εξοφληθεί δάνειο ύψους 100 εκατομμυρίων στην Αυστριακή τράπεζα θα κληθεί η Κυβέρνηση να αποπληρώσει αμέσως ως εγγυήτρια το ποσό του δανείου και θα αντιμετωπίσει τον κίνδυνο εκποίησης κρατικής περιουσίας.Συνεχώς νέες χρηματοοικονομικές υποθέσεις-σκάνδαλα βγαίνουν στην επιφάνεια χωρίς να γνωρίζει ο λαός που πάνε τα λεφτά και για ποιους ακριβείς λόγους. Στην τελική όμως υποχρεούται να πληρώσει τα σπασμένα μέσω δυσβάστακτων φορολογιών και άλλων κυρώσεων που του καταλογίζει η σαθρή πολιτεία.