Επίσημη πρώτη συνεδρία της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας μετά από μήνες καθυστέρησης σύγκλισης της, λόγω της αδικαιολόγητης εμμονής του Μαρίνου Σιζόπουλου να μην μετέχει ο Πρόεδρος του Ε.ΛΑ.Μ Χρίστος Χρίστου.

Μετά την ομόφωνη και δεύτερη σε σειρά απόφαση της Επιτροπής Επιλογής ότι δεν τίθεται κανένα θέμα και κάθε βουλευτής δικαιούται να συμμετέχει σε όποια επιτροπή επιθυμεί, η συνεδρία διεξήχθη κανονικά, εξετάζοντας τα θέματα που ήταν γραμμένα στην ημερήσια διάταξη.

Επιτέλους οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Άμυνας άρχισαν, υπάρχουν σωρεία θεμάτων που πρέπει να εξεταστούν, και το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ) εκπροσωπεί ο Πρόεδρος του και βουλευτής Χρίστος Χρίστου.