Γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) επικαλείται η Παράταξη μας με την οποία επιτρέπει στα κράτη μέλη να επιβάλλουν στις τράπεζες και στις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων τέλος αλληλεγγύης, λόγω της αύξησης των δανειστικών επιτοκίων, ως μέτρο συγκράτησης του πληθωρισμού.

Το ΕΛΑΜ απέστειλε σχετική επιστολή προς τον υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό, απαιτώντας να ληφθούν μέτρα για επίλυση του προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι δανειολήπτες. Παράλληλα, παραθέτει και τη γνώμη της ΕΚΤ, την οποία εξέδωσε με αφορμή αιτήματος του υπουργείου Οικονομικών της Λιθουανίας σχετικά με την επιβολή προσωρινής εισφοράς αλληλεγγύης στις τράπεζες, οι οποίες κατέχουν καταθέσεις ύψους €400 εκατ. από καταθέτες που διαμένουν στη Λιθουανία.

Το ΕΛΑΜ στην επιστολή προς τον υπουργό Οικονομικών τον καλεί να υιοθετήσει πρακτικές που εφάρμοσαν άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μεταξύ άλλων, εισηγείται την επιβολή ειδικού τέλους, προσθέτοντας πως «στις 4 Απριλίου 2023 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξέδωσε γνωμάτευση με αριθμό (CON/2023/9), σύμφωνα με την οποία το κάθε κράτος έχει το δικαίωμα να επιβάλλει τέλος αλληλεγγύης στα τραπεζικά Ιδρύματα και τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων. Αυτή η εισφορά, σύμφωνα με τη γνωμάτευση, θα πρέπει να γίνει με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ώστε να μην δημιουργεί προβλήματα στα κεφάλαια των τραπεζικών ιδρυμάτων».

Παράλληλα, εισηγούμαστε την καταβολή τέλους επί της αξίας των ακινήτων που πωλούν οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων και οι τράπεζες, νοουμένου ότι αποκτήθηκαν μέσα από εκποίηση. Τα έσοδα που θα προκύψουν από τις δύο προτάσεις, εισηγούμαστε να κατατεθούν σε  Ειδικό Ταμείο Αλληλεγγύης, μέσω του οποίου  θα στηριχθούν συγκεκριμένα εξυπηρετούμενα δάνεια, στη βάση κριτηρίων που θα θέσει το Υπουργείο Οικονομικών, όπως εφαρμόστηκε και σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην επιστολή του, το ΕΛΑΜ κάνει λόγο για καταχρηστική συμπεριφορά των τραπεζών, οι οποίες πάρα την αύξηση των δανειστικών επιτοκίων δεν προχωρούν σε ανάλογη αύξηση των καταθετικών επιτοκίων. Την ίδια ώρα διερωτάται με ποια λογική οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων έχουν αυξήσει τα επιτόκια τους, καθώς δεν έχουν ούτε καταθέσεις, ούτε δανείζονται από την Κεντρική Τράπεζα, δηλαδή δεν είχαν αύξηση του κόστους λειτουργίας και χρηματοδότησης τους. Σημειώνει επίσης πως εάν εφαρμοστούν οι προτάσεις του θα αποφευχθεί μετακύλιση του κόστους στους καταθέτες ή/και τους δανειολήπτες. Καταλήγοντας εισηγείται την επιβολή πλαφόν στις τραπεζικές χρεώσεις, το οποίο να ελέγχει η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού ανάλογα με τις κατηγορίες συγκεκριμένων προϊόντων.

ΠΗΓΗ