Η μια έκθεση των Ηνωμένων Εθνών, μετά την άλλη είναι χειρότερη, όπως η γνωστή παροιμία «κάθε πέρυσι και καλύτερα»!

Για την διολίσθηση του Κυπριακού, τεράστιες ευθύνες δεν έχουν μόνο οι εκάστοτε κυβερνήσεις, αλλά και το Εθνικό Συμβούλιο που διαχρονικά παρέμεινε εγκλωβισμένο σε διχοτομικούς συμβιβασμούς τουρκικών προδιαγραφών.

Μοναδική φωνή αντίστασης και εθνικής αντιπολίτευσης αποτελεί το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) που επιδιώκει πραγματική λύση του Κυπριακού, που είναι μόνο η απελευθέρωση.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)