Δικαιολογημένα πολλοί τονίζουν την αναγκαιότητα να δοθεί επίδομα θέρμανσης, γι’ αυτό και ως Παράταξη χαιρετίζουμε με ικανοποίηση την πρόθεση της Κυβέρνησης να παραχωρήσει έκτακτο επίδομα για τους κατοίκους των ορεινών περιοχών της Κύπρου.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) υπενθυμίζει πως εδώ και πέραν των δύο ετών, είχε καταθέσει πρόταση όπως επανεξεταστεί το όριο υψομέτρου των 600 μέτρων για παροχή επιδόματος θέρμανσης, αφού υπάρχουν πολλές περιοχές που δεν πληρούν αυτό το κριτήριο, αλλά αντιμετωπίζουν εξίσου δύσκολες συνθήκες, όμως δεν λαμβάνουν καμία οικονομική βοήθεια.

Ως εκ τούτου, το επίδομα θέρμανσης απαιτείται να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)