Τεράστιες δυσκολίες αντιμετωπίζει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας λόγω της έντονης υποστελέχωσης δήλωσε ο Διευθυντής του κύριος Αναστάσιος Γιαννάκη κατά την παρουσία του στην Επιτροπή Εργασίας της Βουλής.

Η επιτροπή εξέταζε νομοσχέδιο που εναρμονίζει την νομοθεσία της Κύπρου με Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορούσε την εποπτεία και τον έλεγχο 7 προϊόντων με ειδική σήμανση CE, όπως δοχεία πίεσης, ανυψωτικά μηχανήματα και άλλα. Όπως δήλωσε στα μέλη της επιτροπής, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, ενόψει της ενσωμάτωσης της Οδηγίας αυτής θα χρειαστεί ακόμη έναν λειτουργό για να είναι σε θέση να την εφαρμόσει, ενώ ήδη το Τμήμα έχει μεγάλες ανάγκες σε προσωπικό. Συγκεκριμένα δήλωσε ότι το Τμήμα χρειάζεται μεγάλη ενίσχυση σε προσωπικό για να μπορεί ανταποκριθεί στο όλο και αυξανόμενο εύρος αρμοδιοτήτων του ενώ κατήγγειλε ότι το Τμήμα Διοίκησης και Προσωπικού επιμένει να μην απαντά στις συνεχιζόμενες επιστολές του με τις οποίες ζητά πρόσθετο προσωπικό.

Όπως τόνισε, η Επιθεώρηση Εργασίας έχει αναλάβει σημαντικές αρμοδιότητες τα τελευταία χρόνια και καλείται να εποπτεύει και να ελέγχει την αγορά για προϊόντα όπως εργαλεία, μηχανήματα και χημικά. Οι σημαντικές ελλείψεις σε προσωπικό επιτρέπουν σε επιτήδειους να εμπορεύονται προϊόντα που δεν πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη δημόσια υγεία.

Η εκπρόσωπος του Τμήματος Διοίκησης και Προσωπικού περιορίστηκε στο να αναφέρει ότι η ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας με προσωπικό θα εξεταστεί σύντομα αφού αναμένεται να αποπαγοποιηθεί αριθμός θέσεων πρώτου διορισμού εντός των επόμενων μηνών. Από την άλλη ο κύριος Γιαννάκη δήλωσε πως οι θέσεις που αναμένεται να πληρωθούν δεν ικανοποιούν ούτε στο ελάχιστο τις υπάρχουσες ανάγκες του Τμήματος και κάλεσε τα μέλη της επιτροπής Εργασίας να στηρίξουν το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Είναι φανερό ότι η Κυβέρνηση εδώ και χρόνια χρησιμοποίησε το κατά τα άλλα θετικό μέτρο της παγοποίησης πρόσληψης προσωπικού στο δημόσιο μόνο για να πετύχει οικονομικούς στόχους αδιαφορώντας για τις συνέπειες από την μη αποτελεσματική λειτουργία σημαντικών τμημάτων της δημόσιας διοίκησης. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα η Κυβέρνηση προχώρησε στην παραχώρηση προσαυξήσεων στους δημόσιους υπαλλήλους ύψους πολλών εκατομμυρίων. Στην ίδια προεκλογική λογική η Κυβέρνηση Αναστασιάδη θα προχωρήσει σύντομα, όπως έχει ανακοινώσει, στην υλοποίηση εκατοντάδων προαγωγών την ίδια στιγμή που ολόκληρα τμήματα του δημοσίου αδυνατούν να επιτελέσουν το καθήκον τους απέναντι στους πολίτες.