Απόφαση, με την οποία θα ανακοινώνεται το ποσό της αποζημίωσης που οφείλει η Τουρκία στην Κύπρο, εξαιτίας της εισβολής των τουρκικών στρατευμάτων το 1974 και λόγω της συνεχιζόμενης κατοχής, πρόκειται να εκδώσει η Ολομέλεια του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στις 12 Μαΐου 2014.

Το Δικαστήριο, στην απόφαση του, στις 10 Μαΐου 2011, με την οποία είχε καταδικασθεί η Τουρκία για σωρεία παραβιάσεων της Σύμβασης Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είχε επιφυλαχθεί να εκδώσει μεταγενέστερη απόφαση του, για το ύψος της αποζημίωσης που δικαιούται η Κυπριακή Δημοκρατία, τόσον για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έγιναν κατά και μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974 όσο και για τη συνεχιζόμενη κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις.   Να σημειώσουμε ότι εκκρεμεί ακόμη στην Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, το θέμα της άρνησης της Τουρκίας να εφαρμόσει την κύρια και καταδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου κατά της Τουρκίας, στην υπόθεση «Κύπρος κατά Τουρκίας».