Αν με αυτό τον τρόπο θα λύσουν το πρόβλημα της ανεργίας ας το πουν ξεκάθαρα στην κοινωνία για να γνωρίζει ποιους ψηφίζει. Οι νεοφιλελύθερες πρακτικές της κυβέρνησης πρόκειται να φτωχοποιήσουν περαιτέρω την κοινωνία