Φύλλο και φτερό έκαναν τα γραφεία των εργοληπτικών εταιρειών η Επιτροπή Προστασίας και Ανταγωνισμού.

Συμφώνα με ασφαλείς πληροφορείς του TοthemaOnline φαίνεται πως η αιφνιδιαστική ερευνά της ΕΠΑ  και της Eλεγκτικής Υπηρεσίας έπιασε στον ύπνο τις εργοληπτικές, που από το ΣΟΚ τους έψαχναν απεγνωσμένα να κρύψουν ότι μπορούν!

Ορισμένες από τις εταιρείες μάλιστα έφεραν εντάσεις για τον έλεγχο των συμβολαίων, καλώντας άμεσα τους νομικούς τους συμβούλους να παρέμβουν. 

Μάλιστα από τα παρατράγουδα που εκτυλίχθησαν ήταν και ο αυστηρός έλεγχος των Νομικών Συμβούλων, για το ποια έγγραφα θα έπαιρναν οι ελεγκτές με αυστηρό κριτήριο τις ημερομηνίες των συμβολαίων.

Για όλες τις έρευνες που έγιναν υπήρχε δικαστικό διάταγμα,  ώστε να τηρηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες.

Στον έλεγχο έλαβαν μέρος 23 άτομα από την Ελεγκτική Υπηρεσία, άλλα και από το ΤΥΠ καθώς και αρκετοί ελεγκτές από την ΕΠΑ.

Από τα πρώτα στοιχειά που συνέλλεξαν  φαίνεται πως προκύπτουν ύποπτα email, καθώς μέσα αναφέρονται διαφορές προσυννενοήσεις.

Αξίζει να αναφέρουμε πως όλα τα έγγραφα και τα στοιχειά που πήραν  οι ελεγκτές βρίσκονται στα χέρια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ενώ θα γίνει αυστηρός έλεγχος στις προσφορές, άλλα σε προσυννενοημένες προσφορές ανάμεσα σε εργολάβους και προσφοροδότες. 

ΠΗΓΗ