Ο Ευρωβουλευτής Συναδινός Ελευθέριος, έκανε μια ιστορική αναδρομή του Κυπριακού προβλήματος από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι και μετά την εισβολή. Ιδιαίτερη στιγμή όταν αναφέρθηκε στο όραμα των Ελλήνων, Ελλαδιτών και Κυπρίων, για την Ένωση της Κύπρου και της Ελλάδας.