Στα πλαίσια διαφάνειας θα αναρτηθούν τα προσωπικά έξοδα των υποψήφιων του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.) που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια των Βουλευτικών εκλογών του 2016.

Χρίστος Χρίστου

Εγώ ο Χρίστος Χρίστου, υποψήφιος του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.) για την εκλογική περιφέρεια Λευκωσίας, υποβάλλω τα στοιχεία των εξόδων μου αναφορικά με τις βουλευτικές εκλογές της 22ας Μαΐου 2016

– Α/ΦΟΙ Θεοδώρου €119,00 – Τυπογραφείο (κάρτες)

Συνολικό ποσό εξόδων Χ. Χρίστου: €119,00

Απόστολάκης Αποστόλου

Εγώ ο Αποστολάκης Αποστόλου, υποψήφιος του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.) για την εκλογική περιφέρεια Λευκωσίας, υποβάλλω τα στοιχεία των εξόδων μου αναφορικά με τις βουλευτικές εκλογές της 22ας Μαΐου 2016

– Α. Ιεροδιακόνου €50,00 – Φωτογράφιση

– Πολύδωρος Στυλιανού €300,00 – Τυπογραφείο

– Σ.&Κ. Αρτοποιεία ΛΤΔ €100,00

– Διαφημίσεις Facebook €55,94

Συνολικό ποσό εξόδων Α. Αποστόλου: €505,94

Γεάδης Γεάδη

Εγώ ο Γεάδης Γεάδη, υποψήφιος του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.) για την εκλογική περιφέρεια Λευκωσίας, υποβάλλω τα στοιχεία των εξόδων μου αναφορικά με τις βουλευτικές εκλογές της 22ας Μαΐου 2016

– CYVICA Video – photo €30,00 – Φωτογράφιση

– Πολύδωρος Στυλιανού €100,00 – Τυπογραφείο (κάρτες)

– Α/ΦΟΙ Θεοδώρου €119,00 – Τυπογραφείο (κάρτες)

– Διαφημίσεις Facebook €9,93

Συνολικό ποσό εξόδων Γ. Γεάδη: €258,93

Ανδρέας Γιαλλούριδης

Εγώ ο Ανδρέας Γιαλλούριδης, υποψήφιος του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.) για την εκλογική περιφέρεια Λευκωσίας, δηλώνω ότι δεν έχω προβεί σε οποιαδήποτε έξοδα αναφορικά με τις βουλευτικές εκλογές της 22ας Μαΐου 2016.

Λοϊζίδης  Κυριάκος

Εγώ ο Λοϊζίδης Κυριάκος, υποψήφιος του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ) για την εκλογική περιφέρεια Λευκωσίας,υποβάλλω τα στοιχεία των εξόδων μου αναφορικά με τις βουλευτικές εκλογές της 22ας Μαϊου 2016.

ΦΩΤΟ ΑΝΤΡΟΣ         € 90.00         Εκτύπωση καρτών

Συνολικό ποσό εξόδων Κ.Λοϊζίδη : € 90.00

Αλέξανδρος Κρητικός

Εγώ ο Αλέξανδρος Κρητικός, υποψήφιος του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.) για την εκλογική περιφέρεια Λευκωσίας, δηλώνω ότι δεν έχω προβεί σε οποιαδήποτε έξοδα αναφορικά με τις βουλευτικές εκλογές της 22ας Μαΐου 2016.

Ανδρέας Ηρακλέους

Εγώ ο Ανδρέας Ηρακλέους, υποψήφιος του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.) για την εκλογική περιφέρεια Λευκωσίας, δηλώνω ότι δεν έχω προβεί σε οποιαδήποτε έξοδα αναφορικά με τις βουλευτικές εκλογές της 22ας Μαΐου 2016.

Αρτεμης Χατζηπαναγη

Εγώ ο Αρτεμης Χατζηπαναγη υποψήφιος του εθνικού Λαϊκού μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ) για την εκλογική περιφέρεια Λευκωσια υποβάλλω τα στοιχεία των εξόδων μου αναφορικά με τiς βουλευτικές της 22 Μαΐου 2016.

-CYVICA VIDEO-photo 55.00 ευρώ

Πολυχώρος Στυλιανου κάρτες 255.00 ευρώ

Συνολικό ποσό εξόδων Α. Χατζηπαναγή 310.00 ευρώ .

Κερύνεια

Αλέξιος Πιτσιλλίδης

Εγώ ο Αλέξιος Πιτσιλλίδης, υποψήφιος του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.) για την εκλογική περιφέρεια Κερύνειας, υποβάλλω τα στοιχεία των εξόδων μου αναφορικά με τις βουλευτικές εκλογές της 22ας Μαΐου 2016

·         ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΧΗΡΗΣΗ ΠΕΤΡΙΔΗ ΛΤΔ €180,00 – Τυπογραφείο (κάρτες- Φυλλάδια)

·         ΚΕΡΥΝΕΙΩΤΙΚΗ ΗΧΩ €320,00 – Εφημερίδα

·         ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ €194

Συνολικό ποσό εξόδων Α.Πιτσιλλίδης: €694,00

Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

Εγώ ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, υποψήφιος του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.) για την εκλογική περιφέρεια Κερύνειας, δηλώνω ότι δεν έχω προβεί σε οποιαδήποτε έξοδα αναφορικά με τις βουλευτικές εκλογές της 22ας Μαΐου 2016.

Αμμοχώστου

Λίνος Παπαγίαννης

Εγώ ο Λίνος Παπαγιάννης, υποψήφιος του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.) για την εκλογική περιφέρεια Αμμοχώστου υποβάλω τα στοιχεία των εξόδων μου αναφορικά με τις βουλευτικές εκλογές της 22ας Μαΐου 2016

€600 Οδοιπορικά

€500 διαφήμιση περιοδικού

€1000 τυπογραφείο 1

€400 τυπογραφείο 2

€500 λοιπά έξοδα (διαφημίσεις διαδικτύου, φωτογραφίσεις, εφημερίδα)

Σύνολο εξόδων €3000