Ως Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας απ’ όπου και αν προέρχεται, επαναλαμβάνοντας την πάγια μας θέση ότι το πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης μπορεί να λυθεί μόνο μέσα από σωστή πολιτική διαχείριση και εφαρμογή αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής, όπως πλειστάκις έχουμε εισηγηθεί.

Λυπούμαστε πραγματικά που φτάσαμε σε αυτό το σημείο για να ευαισθητοποιηθούν οι πολιτικές δυνάμεις και οι αρμόδιοι.

Δυστυχώς, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις μας, πως το να κρύβουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί και να προσποιούμαστε πως όλα βαίνουν καλώς, θα έφερνε τελικά την κοινωνική αναταραχή, δεν εισακουστήκαμε.

Αντ’ αυτού, παρακολουθούμε μια προσπάθεια να γίνει πολιτική εκμετάλλευση του θέματος από συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους, με απώτερο σκοπό να αποπροσανατολίσουν την κοινωνία από το πραγματικό πρόβλημα, που δεν είναι άλλο από την παράνομη μετανάστευση.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)