Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνά η πατρίδα μας χρειάζεται ενότητα και ομοψυχία, καθώς και στήριξη από όλα τα πολιτικά κόμματα, τόσο στο κράτος, όσο και στους πολίτες, κυρίως όμως δεν πρέπει να κυριαρχήσει πανικός, αλλά ψυχραιμία!

Σήμερα, στο Υπουργείο Οικονομικών, στη παρουσία των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, πραγματοποιήθηκε μια εποικοδομητική συνεδρία, όπου ακούστηκαν διάφορες προτάσεις, τόσο από την Κυβέρνηση, όσο και από τα πολιτικά κόμματα, που κινούνται προς την ορθή κατεύθυνση.

Ταυτόχρονα, ως Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) καταθέσαμε προφορικά κάποιες δικές μας εισηγήσεις και προτάσεις.

  • γενικές οικονομικές ελαφρύνσεις (φοροελαφρύνσεις, κατάργηση τέλους 350 ευρώ στις εταιρίες κτλ)
  • επιτάχυνση των διαδικασιών εξέτασης και καταβολής της οικονομικής στήριξης στους επηρεαζόμενους
  • τρόποι τόνωσης της ρευστότητας της αγοράς
  • προστασία όλων των εργαζομένων
  • διαφύλαξη απασχόλησης, ούτως ώστε να μην δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα στην οικονομία
  • δημιουργία περισσότερων γραμμών εξυπηρέτησης των πολιτών
  • αξιοποίηση ανέργων για στελέχωση των τηλεφωνικών κέντρων που παρέχουν βοήθεια στους πολίτες
  • κατάργηση εκποιήσεων πρώτης κατοικίας και προστασία των δανειοληπτών

Ενώπιον της συνεδρίασης θίξαμε και το ζήτημα που δημιουργήθηκε με τους γονείς, μετά το κλείσιμο των σχολείων, αφού τα ανήλικα παιδιά τους μένουν σπίτι χωρίς επιτήρηση, για το οποίο ενημερωθήκαμε από τους αρμοδίους ότι γίνονται προσπάθειες για να βρεθεί η βέλτιστη λύση.

Τονίζουμε ξανά την αναγκαιότητα να υπάρξει ψυχραιμία και όχι πανικός, για να μπορέσουμε όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την δημόσια υγεία.  

*Δηλώσεις ΜΜΕ*

Γεάδης Γεάδη
Εκπρόσωπος Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)