Καμία πρόοδο δεν μπορούν να επιφέρουν οι «νέες» ιδέες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, τόσο της αποκεντρωμένης ομοσπονδίας, όσο και της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, αφού όλες βασίζονται πάνω στο πλαίσιο της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, ως εκ τούτου, εν τη γενέσει τους είναι εσφαλμένες.

Η μεγάλη διαφορά του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.) σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα, εδράζεται στο γεγονός ότι δεν διαφωνούμε με επιμέρους πτυχές της ΔΔΟ, αλλά ριζικά, με όλο το οικοδόμημά της.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)