Μεγάλη πολιτική δράση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στις κοινότητες Κακοπετριάς και Γαλάτας, με διανομή φυλλαδίων προς ενημέρωση των κατοίκων για τις θέσεις του ΕΛΑΜ για το μείζον πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης που μαστίζει και τις κοινότητες Σολέας.

Η δράση πραγματοποιήθηκε μετά από επανειλημμένα τηλεφωνήματα των κατοίκων στα γραφεία μας, αναφέροντας σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν όπως, κλοπές, πορνεία, εμπορία ναρκωτικών κ.α.

Στελέχη του ΕΛΑΜ, διέσχισαν δρόμους των κοινοτήτων, μοιράζοντας φυλλάδια και συνομιλώντας με κατοίκους.

Υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση από τους κατοίκους οι οποίοι επέκριναν την αδιαφορία του κράτους και των υπολοίπων κομμάτων που δεν ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα τους.

Η κατάσταση δυστυχώς έχει ξεφύγει. Εάν οι υποδείξεις και προτάσεις του ΕΛΑΜ για το πρόβλημα εισακούονταν, δεν θα φτάναμε στη σημερινή κατάντια.

Συνεχίζουμε τον αγώνα καθημερινά με κύριο μέλημα μας το συμφέρον των συμπατριωτών μας και της Πατρίδας μας.