Μια από τα ίδια ήταν η ομιλία του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, Αλέξη Τσίπρα, καθώς δεν διέφερε καθόλου από τις ομιλίες που κάνει κατά καιρούς ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, γεγονός που καταμαρτυρεί ότι η ομιλία που παρέθεσε στο λαό ήταν δοτή, όπως δοτή είναι και η λύση, παρά τις συνεχείς προσπάθειες διαφόρων να πείσουν περί αντιθέτου.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στον λαό, ο οποίος πρέπει να βρίσκεται σε εγρήγορση για να ανατρέψει τα υποχθόνια σχέδια που απεργάζονται στην πλάτη του.

Δυστυχώς, ο Ελληνισμός της Κύπρου έχει αφεθεί μόνος να γλυτώσει την ίδια του την πατρίδα από μια ανεφάρμοστη λύση που θα θέσει ακόμα και το ίδιο του το μέλλον προς αμφισβήτηση, καθώς οι ηγεσίες στην μητροπολιτική Ελλάδα και την Κύπρο αποδεικνύονται για ακόμα μια φορά κατώτερες των περιστάσεων.

*Δηλώσεις ΜΜΕ*

Γεάδης Γεάδη

Εκπρόσωπος Τύπου

Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)