Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) ανακοινώνει την δημιουργία Επιτροπής Περιβάλλοντος, σε συνέχεια σύστασης ειδικών Επιτροπών της Παράταξης μας που ήδη έχουν δημιουργηθεί και ασχολούνται με εξειδικευμένα θέματα (όπως Νομικών, Γεωργίας, Οικονομικών, Παιδείας, Άμυνας και πολλών άλλων).

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος του ΕΛΑΜ στόχο έχει την μελέτη, παρακολούθηση και κατάθεση προτάσεων και ιδεών σε θέματα που άπτονται του Περιβάλλοντος, της προστασίας και ανάπτυξης του.

Συγκεκριμένα:

  1. Θα έχει ως στόχο την βελτίωση και προστασία της ζωής όλων των πολιτών στο αστικό περιβάλλον και στην ύπαιθρο
  2. Θα ασχολείται με την ποιότητα του νερού και των τροφίμων
  3. Θα επιλαμβάνεται θεμάτων που αφορούν την προστασία της θαλάσσιας ζωής, των ζώων, της βιοποικιλότητας, των δασών και του αστικού πρασίνου
  4. Θα παρακολουθεί και θα καταθέτει εισηγήσεις για την διαχείριση των αποβλήτων (υγρών και στερεών) όπως και για την ηχορύπανση
  5. Θα παρακολουθεί και θα καταθέτει εισηγήσεις για το κυκλοφοριακό και τα Μέσα Μαζικής Συγκοινωνίας, την καθαριότητα των πόλεων και της υπαίθρου και την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς
  6. Θα καταθέτει προτάσεις για την διαχείριση νερού και τον έλεγχο βιομηχανικών περιοχών και πολεοδομικής ανάπτυξης
  7. Θα ασχολείται με την δημιουργία πάρκων και χώρων πρασίνου, την διαχείριση σκυβάλων, την προστασία του Ακάμα και των βιότοπων και θα καταθέτει εισηγήσεις για την εκμετάλλευση πηγών ενέργειας (ήλιος – αέρας).

Όσοι συναγωνιστές και συναγωνίστριες επιθυμούν να ενταχθούν στην εν λόγω Επιτροπή, μπορούν να αποταθούν στα κεντρικά γραφεία της Παράταξης μας, στο τηλέφωνο 22318051 (Μόρφω και Παναγιώτα) από τις 9π.μ έως 5μ.μ