Ως Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) στηρίζουμε τα δίκαια των κυνηγών. Θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων, κινείται στην σωστή κατεύθυνση και με συγκεκριμένες τροποποιήσεις θα το ψηφίσουμε.

Κύριος και άμεσος σκοπός μας πρέπει να είναι η μείωση της λαθροθηρίας. 

Λίνος Παπαγιάννης

Βουλευτής Αμμοχώστου

Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)