Δηλώσεις στην Βουλή για τις αερομεταφορές, από τον πρόεδρο του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.), Χρίστος Χρίστου