“Σήμερα στην Επιτροπή Εσωτερικών συζητήθηκαν αρκετά σημαντικά θέματα που
αφορούν το Υπουργείο Εσωτερικών. Στην επιτροπή παρευρέθηκε ο Υπουργός
Εσωτερικών και έτσι είχαμε την ευκαιρία να καταθέσουμε μία σειρά
ερωτήσεων, αλλά και εισηγήσεων, για τα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης,
τις παραλίες, την ηχορύπανση και τα ζητήματα των ενοικίων και γενικότερα
της στέγασης.

Πάγια θέση του Κινήματός μας είναι η δημιουργία τουριστικής αστυνομίας
που θα βοηθήσει ουσιαστικά στην επίλυση των προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν οι Δήμοι και οι Κοινότητες. Την εν λόγω πρόταση την
έχουμε καταθέσει στη Βουλή από το 2016.

Όσον αφορά το τεράστιο κεφάλαιο των παραλιών είναι σημαντικό να
αντιληφθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, ότι η ασφάλεια των λουόμενων
είναι πολύ πιο σημαντική από τα οποιαδήποτε οικονομικά συμφέροντα.

Για το θέμα της ηχορύπανσης, η θέση του ΕΛΑΜ είναι ότι όλοι πρέπει να
είναι ίσοι απέναντι στο νόμο και ότι επιτέλους η οποιαδήποτε τροποποίησή
του θα πρέπει αυτόματα να τον καθιστά εφαρμόσιμο. Οι αόριστες αναφορές
που δίνουν το δικαίωμα σε οποιαδήποτε υπηρεσία να επικαλεστεί αδυναμία
εφαρμογής πρέπει να απαλειφθούν.

Τέλος, για τα ψηλά ενοίκια όπως έχουμε δηλώσει, αρκετές φορές, για να
μπορέσει η Πολιτεία να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα που καθορίζεται κυρίως
από την προσφορά και την ζήτηση θα πρέπει να προχωρήσει σε ολοκληρωμένο
σχεδιασμό. Από τη μία οφείλει να παρέχει κίνητρα στους δυσπραγούντες
συμπατριώτες μας που αδυνατούν να αντεπεξέλθουν. Aπό την άλλη για να
αυξηθεί η προσφορά η Κυβέρνηση οφείλει να υλοποιήσει τις εξαγγελίες της
για δημιουργία φοιτητικών εστιών στα μεγάλα αστικά κέντρα.”