Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο εκφράζει την απαίτησή του για διαφάνεια στο θέμα των Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων με Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια.

Η θέση μας είναι ότι θα πρέπει να δημοσιοποιηθούν τα ονόματα όσων εμπλέκονται στο μείζον αυτό ζήτημα, χωρίς προηγουμένως η λίστα να υποστεί επεξεργασία αφού οι πολίτες θα πρέπει να έχουν ξεκάθαρη εικόνα.

Η ευνοϊκή μεταχείριση αξιωματούχων, την ίδια ώρα που οι πολίτες στραγγαλίζονται από τα νομικά όπλα που παρείχε η Βουλή στις Τράπεζες, είναι και ηθικά και νομικά καταδικαστέο.

Το ΕΛΑΜ από την πρώτη στιγμή παρουσίας του στο Κοινοβούλιο έθεσε το ζήτημα της διαφάνειας και της κάθαρσης. Από το βήμα της Βουλής καταγγείλαμε σκάνδαλα με ονόματα και διευθύνσεις. Και σε αυτή την περίπτωση απαιτούμε να δοθεί ένα τέλος στον εμπαιγμό των πολιτών, να δημοσιοποιηθεί η λίστα των Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων με Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια και όσοι εγκλημάτισαν εις βάρος του Λαού να τιμωρηθούν.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου
(Ε.ΛΑ.Μ.)