Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) συμμετείχε για πρώτη φορά στο Εθνικό Συμβούλιο, το οποίο έχει συμβουλευτικό ρόλο και οι όποιες αποφάσεις επαφίενται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Σκοπός όμως αφενός της παρουσίας μας είναι να καταθέτουμε τις δικές μας προτάσεις, απόψεις και προβληματισμούς και αφετέρου να τυγχάνουμε ως κοινοβουλευτικά κόμματα να υπάρχει λεπτομερής ενημέρωση για τις διαπραγματεύσεις

Όλοι θέλουν να πετύχουν το καλύτερο δυνατό στο Κυπριακό, όμως για χάρη της οποιασδήποτε λύσης δεν θα θυσιάσουμε τα ιστορικά μας δικαιώματα.