Προβληματική παραμένει η λειτουργία του Λιμανιού Λεμεσού μετά την πολυδιαφημιζόμενη ιδιωτικοποίησή του. Τα προβλήματα αντί να εξαλειφθούν εντάθηκαν, ενώ τα έσοδα της Κυπριακής Δημοκρατίας από τις υπηρεσίες του Λιμανιού μειώθηκαν αντί να αυξηθούν.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) καλεί το αρμόδιο υπουργείο να ενεργήσει αμέσως για την επίλυση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει από την ιδιωτικοποίηση, πριν επιδεινωθούν οι οποιεσδήποτε αρνητικές συνέπειες στην οικονομία της Κύπρου.

Γραφείο Τύπου

Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)