Αρκετοί δηλώνουν πανευτυχείς με την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, ενώ άλλοι ευελπιστούν από τον νέο κύκλο διαπραγματεύσεων να υπάρξουν πιο θετικές εξελίξεις.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) δηλώνει την απαρέσκεια του, γιατί δεν καταφέραμε να αξιοποιήσουμε πολιτικά, προς όφελος των συμφερόντων του λαού μας, την αποχώρηση του κατοχικού ηγέτη από τις διαπραγματεύσεις και τις παράλογες αξιώσεις του. Αντ’ αυτού υιοθετήσαμε τις εντολές του με σκυμμένο κεφάλι.

Όσο είμαστε δέσμιοι σε συνομιλίες στην βάση Ομοσπονδίας, άλλο τόσο δεν θα μπορούμε να ελπίζουμε σε τίποτα, καθώς θα είμαστε ήδη χαμένοι. Δυστυχώς πετάξαμε στον κάλαθο των αχρήστων μια ιστορική ευκαιρία να αποδείξουμε διεθνώς ότι η προτεινόμενη «λύση» δεν μπορεί να εφαρμοστεί και ούτε να λειτουργήσει. Χάσαμε μια τεράστια ευκαιρία για αλλαγή στρατηγικής.

*Δηλώσεις ΜΜΕ*

Γεάδης Γέαδη

Εκπρόσωπος Τύπου

Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)