Η πολιτική του Κράτους αναφορικά με την Αμμόχωστο και το εδαφικό, πρέπει να είναι άμεση και αποφασιστική.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) τονίζει ότι το περιουσιακό δεν πρέπει να αφεθεί στην τύχη, αλλά αντίθετα η Κυβέρνηση επιβάλλεται να λάβει αποτρεπτικά μέτρα.

Δεν μπορούμε να δεχθούμε, η κατεχόμενη γη μας να ξεπουληθεί, επιτρέποντας να περάσει στην κυριότητα των κατακτητών της Πατρίδας μας.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)

Δηλώσεις: Γεάδης Γεάδη, Εκπρόσωπος Τύπου