Η πρωτοβουλία του AEMNγια την έκδοση εφημερίδων που θα πορωθήσει τις εκστρατείες του και τις δραστηριότητες στην Κύπρο και την Ευρώπη για το έτος 2017 με τη συνεργασία τοπικών εταίρων στη διανομή είνι πλεόν πραγαμτικότητα!

Από τότε που το AEMN καθιέρωσε παρουσία στην Κύπρο, κατόρθωσε να πραγματοποιήσει διάφορες ενημερωτικές εκστρατείες με τη διανομή φυλλαδίων, να διοργανώσει διασκέψεις και συναντήσεις και να φέρει κοντά διαφορετικές κοινότητες στην Κύπρο και την Ευρώπη. Ο στόχος αυτής της εφημερίδας είναι να προωθήσει όλες τις παραπάνω ενέργειες.

Μέσω αυτής της δραστηριότητας, έχουν προσεγγιστεί κοινότητες και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας χωρίς πρόσβαση ή γνώση του Διαδικτύου και των ηλεκτρονικών πλατφορμών του AEMN.