Εργοληπτική εταιρεία στην οποία θα κατακυρωνόταν προσφορά για έργο με εκτιμημένο κόστος κοντά στο €1 εκατομμύριο, καθώς ήταν ο χαμηλότερος προσφοροδότης, στο τέλος, αποκλείστηκε καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν διευθέτησε τις εισφορές της προς το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά την τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών,  που ήταν η 6η Ιουνίου του 2014. Το γεγονός ότι οι οφειλές της εταιρείας προς το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων καταβλήθηκαν την 1η Σεπτεμβρίου του 2014, δηλαδή, με δύο μήνες καθυστέρηση, δεν λήφθηκε υπόψη και αποκλείστηκε καθώς παραβιάστηκαν όροι του διαγωνισμού.Το έργο αφορά στην αποκατάσταση της διατηρητέας οικοδομής που βρίσκεται επί της οδού Κινύρα στο κέντρο της Λευκωσίας, παρά τα νέα κεντρικά γραφεία του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως. Με την αναπαλαίωση της, η διατηρητέα οικοδομή προορίζεται να μετατραπεί σε βιβλιοθήκη του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως. Για την εξέλιξη αυτή, ενημερώθηκε προ ημερών και το Υπουργικό Συμβούλιο καθώς το υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων υποχρεώθηκε να ζητήσει την παράταση ισχύος των προσφορών για περίοδο έξι μηνών, δηλαδή, μέχρι τις 6 Ιουνίου 2015 προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο ανάθεσης του έργου στον αμέσως επόμενο χαμηλότερο προσφοροδότη.Η προκήρυξη της προσφοράς έγινε στις 8 Απριλίου του 2014 και καθορίστηκε ως  ημερομηνία υποβολής των προσφορών η 6η Ιουνίου του 2014 και ως ημερομηνία λήξης των προσφορών η 6η Δεκεμβρίου του 2014. Για τον εν λόγω διαγωνισμό υποβλήθηκαν εννέα προσφορές. Το Τμήμα Δημοσίων Έργων με επιστολές του στις 31 Ιουλίου 2014 γνωστοποίησε στους αποτυχόντες προσφοροδότες τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, πληροφορώντας τους, παράλληλα, για το δικαίωμα τους να προσφύγουν είτε στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών είτε στο Ανώτατο Δικαστήριο κατά της απόφασης αποκλεισμού τους από τον διαγωνισμό.

Το αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, δεν καταχωρήθηκε καμία προσφυγή από τους μη επιτυχόντες προσφοροδότες για ακύρωση της απόφασης. Εξέλιξη, που θα κρατούσε το έργο στα χαρτιά για τα επόμενα τουλάχιστον τέσσερα με πέντε χρόνια. Εν τέλει, το έργο δεν ξεκίνησε λόγω της μη έγκαιρης διευθέτησης των οφειλών του επιτυχόντα προσφοροδότη προς το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

ΠΗΓΗ