Στο περίμενε έχει εδώ και ένα χρόνο το Τμήμα Φορολογίας τη Βουλή, η οποία αναμένει να λάβει τον ονομαστικό κατάλογο των 100 μεγαλύτερων οφειλετών προς το τμήμα. Τα μέλη της προηγούμενης κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου, είχαν αποστείλει τον περασμένο Οκτώβριο επιστολή στον τότε έφορο Φορολογίας Γιαννάκη Λαζάρου ζητώντας την κατάθεση της λίστας με τους μεγαλύτερους οφειλέτες στον Φόρο Εισοδήματος, στο ΦΠΑ και στον Φόρο Ακινήτων.

Με επιστολή του προς τα μέλη της σημερινής επιτροπής ο νέος Έφορος Φορολογίας Γιάννης Τσαγγάρης, υποστήριξε πως την 31η Δεκεμβρίου του περασμένου έτους ο κ. Λαζαρου απέστειλε το σχετικό κατάλογο, ο οποίος ωστόσο ουδέποτε έφτασε στα χέρια των βουλευτών γι’ αυτό και πρόσφατα τον ξαναζήτησαν. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, το τμήμα αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες να αποστείλει επικαιροποιημένο τον ονομαστικό κατάλογο στην Επιτροπή Ελέγχου. Υπενθυμίζεται ότι το Φεβρουάριο του 2015 είχε αποσταλεί στη Βουλή παρόμοιος κατάλογος.

Σύμφωνα με τον τότε κατάλογο, οι 50 μεγαλύτεροι φοροοφειλέτες στους οποίους περιλαμβάνονταν φυσικά και νομικά πρόσωπα, χρωστούσαν φόρους ύψους €162 εκατ. Στον κατάλογο, περιλαμβάνονταν ποδοσφαιρικά σωματεία πρώτης κατηγορίας, επιχειρηματίες ανάπτυξης γης, ξενοδόχοι και άλλοι επιχειρηματίες. Το μέγιστο ποσό της οφειλής ήταν €14,7 εκατ. και το μικρότερο ποσό στο €1,48 εκατ. Τότε στον μεγαλύτερο φοροοφειλέτη, που ήταν επιχείρηση που χρωστούσε φόρο εισοδήματος €14,7 εκατ., είχε κινηθεί αστική δίωξη για είσπραξη του ποσού. Δεύτερη εταιρεία χρωστούσε φόρο εισοδήματος και έκτακτη αμυντική εισφορά ύψους €9,75 εκατ., και εναντίον της είχε κινηθεί αστική δίωξη για είσπραξη ενώ εκδόθηκε διάταγμα για δέσμευση περιουσίας της.

Λίγα τα λεφτά για ΦΠΑ

Στο μεταξύ το Τμήμα Φορολογίας αποδίδει την καθυστέρηση που παρατηρείται στην επιστροφή ΦΠΑ προς τους εμπορευόμενους, στην έλλειψη κεφαλαίων. Σε επιστολή προς τη Βουλή σημειώνεται ότι το συνολικό ποσό ΦΠΑ για το οποίο υπάρχουν αιτήσεις για να επιστραφεί από την ημέρα εφαρμογής του νόμου, υπερβαίνει κατά πολύ το κονδύλι στον προϋπολογισμό που εγκρίθηκε για το σκοπό αυτό. Επίσης σκόπελο αποτελεί και η αλλαγή στη νομοθεσία για την απόδοση του ΦΠΑ από τον πελάτη για συναλλαγές που παρέχονται σε σχέση με οικοδομές ή έργα πολιτικής μηχανικής καθώς και η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στην αγορά ή ανέγερση κατοικίας, κάτι που οδήγησε στην αύξηση των αιτήσεων.

Παράλληλα, όπως επισημαίνεται, λόγω των περιορισμένων προϋπολογισμών, το Τμήμα αναγκάζεται να εξετάζει, κατά προτεραιότητα αιτήματα που προέρχονται από συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων που επηρεάζονται από νομοθετικές ρυθμίσεις και αποφάσεις της κυβέρνησης όπως είναι η επιβολή τόκου στις καθυστερημένες επιστροφές φόρου και συμψηφισμών πιστωτικών υπολοίπων, με αποτέλεσμα παλαιά αιτήματα να μην εξετάζονται έγκαιρα. Ταυτόχρονα το Τμήμα Φορολογίας, ξεκαθαρίζει πως η νομοθεσία δεν επιτρέπει τη διαγραφή των επισφαλών ποσών. Μάλιστα για ανάκτηση των καθυστερημένων εσόδων, το αρμόδιο τμήμα παραχωρεί χρονοδιαγράμματα εξόφλησης στους φορολογούμενους και εφαρμόζει τους νόμους με τη δέσμευση και την κατάσχεση καταθέσεων καθώς και με την εγγραφή εμπράγματου βάρους σε ακίνητη περιουσία οφειλετών. Αναφορικά με τους λόγους της μη δημοσιοποίησης των καθυστερημένων εσόδων του Τμήματος, σύμφωνα με τον Έφορο Φορολογίας, υπάρχουν προγράμματα τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα πληροφόρησης του συνολικού χρέους ανά φορολογούμενο, ωστόσο υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που κλονίζουν την αξιοπιστία των στοιχείων και καθιστούν δύσκολη τη δημοσιοποίησή τους.

ΠΗΓΗ

Σχετικά με το θέμα η Κοινοβουλευτική ομάδα του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.) κατέθεσε στην επιτροπή Ελέγχου, αίτημα για την αυτεπάγγελτη εξέταση του.

Όπως άλλωστε και προεκλογικά, τόσο και μετεκλογικά, τονίζουμε ότι δεν θα χαρισθούμε σε κανένα και δεν θα κάνουμε τα στραβά ματιά. Όσοι τόσο καιρό βολεύτηκαν, στις πλάτες του λαού, είναι καιρός να τα ξεχάσουν, αφού το Λαϊκό Εθνικιστικό Κίνημα είναι εδώ, ενάντια στο σάπιο πολιτικό σύστημα που διέλυσε οικονομικά την χώρα μας.