Το πρόβλημα που παρουσιάστηκε στο σύστημα παροχής ζεστού νερού στο νοσοκομείο Αθαλάσσας είναι μια μικρή λεπτομέρεια μπροστά στο χάος που επικρατεί στο συγκεκριμένο χώρο.

Οι άθλιες, απαρχαιωμένες εγκαταστάσεις είναι κάτι περισσότερο από εμφανείς, που μπορεί να εντοπίσει κανείς μόνο σε τριτοκοσμικές χώρες. Θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να αντιληφθούν ότι οι εργαζόμενοι αλλά και οι ασθενείς έχουν δικαίωμα να βρίσκονται σε καλύτερες συνθήκες.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) καλεί την Κυβέρνηση να αντιμετωπίσει με την δέουσα προσοχή, αλλά και να δράσει με καταλυτικό τρόπο ούτως ώστε να επιδιορθωθούν τάχιστα τα κακώς έχοντα. Η ανάγκη νέων εγκαταστάσεων είναι κάτι περισσότερο από επιτακτική.

Γραφείο Τύπου

Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)