Σε εκδήλωση διαμαρτυρίας προχώρησαν σήμερα λίγο πριν την συνεδρία της ολομέλειας της βουλής η Παγκύπρια Συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ, η Ανεξάρτητη Συντεχνία Τεχνικού και Εργατικού Προσωπικού της ΑΗΚ, η Παγκύπρια Συντεχνία Βοηθητικού Γραμματειακού Προσωπικού Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων και Δημόσιων Νηπιαγωγείων, και η Ανεξάρτητη Ομάδα του Βοηθητικού Γραμματειακού Προσωπικού της Δημόσιας Υπηρεσίας.

Ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ και υποψήφιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας Χρίστος Χρίστου ήταν ο μόνος που μίλησε στις καρδιές των παρευρισκόμενων λέγοντας τους αλήθειες και εισέπραξε το χειροκρότημα όλων όσων ήταν εκεί, σε αντίθεση με τους εκπροσώπους άλλων κομμάτων που μίλησαν.

Το βίντεο της ανάρτησης είναι χαρακτηριστικό