Ο Πρόεδρος του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.) Χρίστος Χρίστου τοποθετήθηκε κατά τη διάρκεια συζήτησης για τον προϋπολογισμό του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, απαντώντας καταιγιστικά σε όσους υποσκάπτουν την Δημόσια Υγεία, με σκοπό να περάσει σε ιδιωτικά χέρια.

Όπως τόνισε ο κ. Χρίστου, η Δημόσια Υγεία είναι ένα αγαθό που πρέπει να παρέχεται δωρεάν από το κράτος σε όλους τους πολίτες του, δεν μπορεί το κράτος να τη κοστολογεί ούτως ώστε να είναι κερδοφόρα.

Οι ελλείψεις που έχουν τα Δημόσια Νοσηλευτήρια σε ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό είναι συγκεκριμένες και οφείλονται κυρίως στο γεγονός ότι υπάρχουν υψηλότερες αμοιβές σε κάποιες ειδικότητες στον ιδιωτικό τομέα.

Για το ΕΛΑΜ ούτε το γεγονός ότι τα Δημόσια Νοσηλευτήρια δεν μπορούν να αυτοχρηματοδοτηθούν είναι δικαιολογία για να περάσουν σε ιδιωτικά χέρια.