Μέσα από μια άτυπη διαδικασία δόθηκε έκθεση για την επικρατούσα κατάσταση του Κυπριακού στο συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών από τον Μπαν γκι-Μουν.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ υποστήριξε ότι “η ΟΥΝΦΙΚΥΠ συνεχίζει να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη νήσο, ασκώντας εξουσία στην ουδέτερη ζώνη και συμβάλλοντας στη διατήρηση της ηρεμίας και επιλύοντας διάφορα θέματα τα οποία προκύπτουν στις καθημερινές ζωές ατόμων κι από τις δύο κοινότητες”. Επίσης, ζητά την ανανέωση της θητείας της για ακόμη μόνο 6 μήνες, μέχρι τις 31 Ιουλίου 2014. Αναμένεται ότι η απάντηση του συμβουλίου των ΗΕ θα είναι θετική.

Η άτυπη έκθεση του ΓΓ των ΗΕ σε απρόοπτο χρόνο δηλώνει τη σημαντικότητα του Κυπριακού προβλήματος ενώ φανερώνει το στάδιο που είναι οι συνομιλίες ως προς την επίτευξη μιας ξεπού-λυσης. Αποτελεί πλέον γεγονός ότι ο Κυπριακός λαός λίαν συντόμως θα βρεθεί ενώπιον ενός νέου σχεδίου τύπου Ανάν. Το ζήτημα ”λύσης” αποτελεί θέμα χρόνου πλέον μέχρι να βρεθούμε προ τετελεσμένων αποφάσεων, κάτι που αποδεικνύεται και σε διεθνές επίπεδο, από την άτυπη έκθεση του Μπαν γκι-Μουν.