Η απομάκρυνση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών από την Λάρνακα θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα αφού άπτονται και θέματα ασφάλειας, καθώς και υγείας των πολιτών.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) καλεί την Κυβέρνηση Αναστασιάδη να πράξει τα δέοντα και να προχωρήσει άμεσα τις διαδικασίες, καθώς και οι εταιρίες να τηρήσουν τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί. Θα πρέπει να μπει σε προτεραιότητα η απομάκρυνση των επικίνδυνων εγκαταστάσεων.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)