Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) εκφράζει τον έντονο προβληματισμό του σε σχέση με την πρόθεση του Υπουργού Οικονομικών για αύξηση του εταιρικού φόρου από 12,5% σε 15%, αφού θα δημιουργήσει αρνητικές επιπτώσεις στην ήδη επιβαρυμένη οικονομία μας. Αντ’ αυτού, το Υπουργείο θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα με την πρόταση του Κινήματός μας, για θεσμοθέτηση κατώτατου ορίου μισθού για όλα τα επαγγέλματα, μια κίνηση που θα ενισχύσει σημαντικά την οικονομία, την κοινωνία ευρύτερα και κυρίως τα χαμηλά στρώματα των πολιτών.

Από την άλλη, όμως, χαιρετίζει την πρόθεση του Υπουργείου, που έστω και με δυόμιση καθυστέρηση υιοθετεί την πρόταση προ δυόμιση ετών που έχει καταθέσει το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.), από τις 16 Φεβρουαρίου 2017, για κατάργηση του ετήσιου τέλους των 350 ευρώ που καταβάλλει κάθε εταιρεία στον Έφορο Εταιρειών.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)