Τριάντα δύο εταιρείες ανάπτυξης γης και ξενοδοχείων όφειλαν στο κράτος €9,6 εκατ. συν τους τόκους, για τον φόρο ακινήτων του 2013, που πλήρωσε πέρσι όλος ο κόσμος, και μέχρι τώρα πλήρωσαν μόλις €215 χιλιάδες. Σύμφωνα με πληροφορίες συγκεκριμένης εφημερίδας από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, από τις 32 εταιρείες μόνο οι 18 ανταποκρίθηκαν, οι οποίες ωστόσο κατέβαλαν συνολικά μόλις €215.000. Από αυτές τις 18, μόνο δύο πλήρωσαν όλο το ποσό που όφειλαν, μετά και από διορθώσεις λαθών στις φορολογίες που υποβλήθηκαν. Το τελικό συνολικό οφειλόμενο ποσό για τον φόρο ακινήτων διαμορφώθηκε στα €8,8 εκατ., μετά τις διορθώσεις και τα ποσά που καταβλήθηκαν.

Η πλειοψηφία των εταιρειών έχει προχωρήσει σε συμφωνία με το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων για αναλογική καταβολή μέρους της φορολογίας όταν θα κάνουν μεταβιβάσεις ακινήτων. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι αστικές αγωγές που καταχώρησε το ΤΕΠ κατά των εταιρειών. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, παρά τις συμφωνίες που έγιναν με το Τμήμα από την πλειοψηφία των εταιρειών, δεν σταματά η διαδικασία των αστικών αγωγών, διότι το κράτος οφείλει να διασφαλίσει ότι θα πάρει το λαβείν του. Επίσης, μας επισημάνθηκε ότι αποτελεί και μνημονιακή υποχρέωση του ΤΕΠ να προχωρά στην καταχώρηση αγωγών.

Ως γνωστό, μέσω των αστικών αγωγών, που καταχωρήθηκαν στα επαρχιακά δικαστήρια της κάθε επαρχίας, ζητείται η τοποθέτηση memo και property writ στις περιουσίες τους, ώστε να μην μπορούν να κάνουν οποιαδήποτε συναλλαγή, προτού διευθετήσουν τις υποχρεώσεις τους έναντι του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων. Δεν αποκλείεται, ήδη κάποιες από αυτές τις εταιρείες να έχουν ανάλογα εντάλματα για άλλους οφειλόμενους φόρους.  

ΠΗΓΗ