Πριν μερικές μέρες το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΙΣΑ απέστειλε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του κινήματός μας το ακόλουθο μήνυμα:

Παράλληλα, επισύναψαν ένα ερωτηματολόγιο, όπου ήγειραν τα ακόλουθα θέματα:

 

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) δεν αναγνωρίζει σε καμία ΜΚΟ την εκπροσώπιση μεταναστών, ούτε φυσικά το προνόμοιο για χάραξη και εφαρμογή μιας μεταναστευτικής πολιτικής, που αποτελούν αρμοδιότητα της εκάστοτε κυβέρνησης και της εκλεγμένης Βουλής. Για τον λόγο αυτό το Εκλογικό Επιτελείο του κ. Χρίστου απέστειλε σήμερα την ακόλουθη επιστολή στο Δ.Σ. της ΚΙΣΑ.